torsdag, september 23, 2010

Realismen og En FolkefiendeRealismen er en epoke som varte fra ca. 1870 til 1890-tallet. Selve realismen er en reaksjon på romantikken der alt skulle fremstilles på best mulig måte og alt ble idyllisert. I realismen der alt skal fremstilles slik det er, men ikke til det ekstreme slik som i naturalismen. Likevel er det viktig i realismen som en litterær epoke å bringe sannheten frem til befolkningen og de som benytter seg av de litterære verkene. Det viktigste med verkene var da å kritisere samfunnsforholdende fra en objektiv synsvinkel. En folkefiende er sterkt preget av realismen, dette ser man både i temaet for verket, som skildrer en virkelighet og som ikke legger skjul på noe eller prøver å pynte på sannheten. I en Folkefiende blir forholdene skildret slik de virkelig er og leseren får et genuint inntrykk av hvordan forholdene var og man fikk innsyn til alle løgner og korrupsjonen som foregår, noe som Romantikken som litterær epoke ikke hadde godtatt. Det blir lagt svært mye vekt på urettferdigheten i En Folkefiende og det faktum at sannheten skal ut til folket, noe som også var viktige verdier i samfunnet i realismen.

Kilder:
- Henrik Ibsen fotografi [Lest: 23.9.2010] fra: https://dikt.org/images/thumb/4/4b/Henrik_Ibsen_4080x4888.jpg/400px-Henrik_Ibsen_4080x4888.jpg