tirsdag, oktober 26, 2010

Jeg ser

Jeg'et i teksten "Jeg ser" av Sigbjørn Obstfelder blir fremstilt som ene og alene på en fremmed plass. Jeg'et ser også på som seg selv som en fremmed i en ukjent verden der jeg'et blir en utenforstående observerer. Fremmedfølelsen blir sterkt fremstilt i dette diktet ved beskrivelser fra et utenfra-perspektiv og ved at jorda blir beskrevet som "menneskenes hjem".

Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder

Jeg ser paa den hvide himmel,

jeg ser paa de graablaa skyer,

jeg ser paa den blodige sol.Dette er altsaa verden.

Dette er altsaa klodernes hjem.En regndraabe!Jeg ser paa de høie huse,

jeg ser paa de tusende vinduer,

jeg ser paa det fjerne kirketaarn.Dette er altsaa jorden.

Dette er altsaa menneskenes hjem.De graablaa skyer samler sig. Solen blev borte.Jeg ser paa de velklædte herrer,

jeg ser paa de smilende damer,

jeg ser paa de ludende heste.Hvor de graablaa skyer blir tunge.Jeg ser, jeg ser...

Jeg er vist kommet paa en feil klode!

Her er saa underligt...

Hjernen er alene


Jeg'et i "Hjernen er alene" beskriver en fremmed verden der relasjonene mellom natur og sivilisasjon som fremhever det nyromantiske i teksten. I teksten ”Hjernen er alene” blir den nihilistiske holdningen av nyromantikken gjenspeilet gjennom dystre strofer om hvordan mennesket står alene uten muligheter eller fremtidsutsikter. Forholdet mellom natur og sivilisasjon er et virkemiddel som blir sterkt fremhevet i teksten ved at havet kommer nærmere og deretter forsvinner. Teksten skildrer også i stor grad enkeltmenneskets sjeleliv og stemninger, noe som gjør den typisk for tampen av 1800-tallet, altså fin de siècle-preget.

Hjernen er alene av DeLillos


Det er midt på dagen
Jeg er alene i huset
Jeg står midt i stuen
Jeg er alene i huset
Jeg stirrer ut av vinduet
Jeg stirrer ned mot havet
Med ett blir jeg redd
Jeg ser at havet kommer nærmere

Jeg vil få meg vekk
Men jeg tør ikke gå ut
Jeg vil ikke se
Men jeg tør ikke la vær
Jeg hvisker hjelp
Selv om jeg vet
At ingen vil høre meg

Jeg går ut av huset
Jeg går ned mot havet
Jeg hører ingenting
Naturen står stille
Men trærne krymper
Og havet det tørkes bort
Selv om jeg går og går
Så kommer jeg ikke nærmere

Jeg snur og ser tilbake
Huset er fullt av mennesker
Jeg løper ned mot klippene
Men havet er forsvunnet
Jeg roper hjelp
Selv om jeg vet
At ingen vil høre meg

Hjernen er alene
Hjernen er alene
Hjernen er alene
Hjernen er alene

Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Denne sangen er å finne
på følgende utgivelser:

Det er midt på dagen
Jeg er alene i huset
Jeg står midt i stuen
Jeg er alene i huset
Jeg stirrer ut av vinduet
Jeg stirrer ned mot havet
Med ett blir jeg redd
Jeg ser at havet kommer nærmere

Jeg vil få meg vekk
Men jeg tør ikke gå ut
Jeg vil ikke se
Men jeg tør ikke la vær
Jeg hvisker hjelp
Selv om jeg vet
At ingen vil høre meg

Jeg går ut av huset
Jeg går ned mot havet
Jeg hører ingenting
Naturen står stille
Men trærne krymper
Og havet det tørkes bort
Selv om jeg går og går
Så kommer jeg ikke nærmere

Jeg snur og ser tilbake
Huset er fullt av mennesker
Jeg løper ned mot klippene
Men havet er forsvunnet
Jeg roper hjelp
Selv om jeg vet
At ingen vil høre meg

Hjernen er alene
Hjernen er alene
Hjernen er alene
Hjernen er alene

Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Denne sangen er å finne
på følgende utgivelser:
Det er midt på dagen
Jeg er alene i huset
Jeg står midt i stuen
Jeg er alene i huset
Jeg stirrer ut av vinduet
Jeg stirrer ned mot havet
Med ett blir jeg redd
Jeg ser at havet kommer nærmere

Jeg vil få meg vekk
Men jeg tør ikke gå ut
Jeg vil ikke se
Men jeg tør ikke la vær
Jeg hvisker hjelp
Selv om jeg vet
At ingen vil høre meg

Jeg går ut av huset
Jeg går ned mot havet
Jeg hører ingenting
Naturen står stille
Men trærne krymper
Og havet det tørkes bort
Selv om jeg går og går
Så kommer jeg ikke nærmere

Jeg snur og ser tilbake
Huset er fullt av mennesker
Jeg løper ned mot klippene
Men havet er forsvunnet
Jeg roper hjelp
Selv om jeg vet
At ingen vil høre meg

Hjernen er alene
Hjernen er alene
Hjernen er alene
Hjernen er alene

Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen
Hjernen er alene alene med hjernen