tirsdag, november 10, 2009

Det moderne prosjektet

"Det moderne prosjektet", som denne tankeretningen blir kalt har opphav i vesten og begynte å spire på 1500 tallet. Denne tankeretningen har drevet menneskeheten fremover og bidratt med å forme det tenkesettet vi bruker i dag. Innenfor "Det moderne prosjektet" ligger nyvinninger slik som boktrykkerkunsten, ny naturvitenskap og det vi i dag betegner som kapitalisme.

Sannhet er et begrep som får en ny betydning, grunnet dette "Moderne prosjekt". Sannhet er ikke lenger en gitt konstant fra en overmakt, sannhet skal nå kunne argumenteres, bevises og skilles fra falskheter. Sannheten skal nå mennesket, overtro og falskheter skal renskes bort slik at individet blir sittende igjen med den rene sannheten.

Det tilføyes noen "retningslinjer" i takt med det moderne prosjektet:

- Troen på sannheten: sannheten kan argumenteres, derav skilles fra falskheter
- Troen på basis: en basis/konstant man kan sammenligne alle sannheter med for å konfirmere autentiteten
- Troen på avsløring: fjerne falskhet, overtro og fordommer
- Troen på friheten: utvikling er menneskestyrt, ikke gudsstyrt
- Troen på fremskritt: troen på utvikling og at fremtiden er garantert