torsdag, april 22, 2010

Mitt navn er Ivar Aasen

God dag, jeg heter Ivar Aasen og skal ha et lite innlegg for dereVi har nå igjen blitt et fritt og selvstedig land, og da trenger vi et eget nasjonalspråk. Jeg ønsker at vi bygger et skriftspråk på gamle dialekter som har størst slektskap til det gamle skriftspråket norrønt. Dette er folkets språk, det de prater til daglig.Det er ikke min hensikt hermed å fremheve noen enkel av våre dialekter; nei, ingen av disse burde være hovedspråk, men det skulle være en blanding av disse, et grunnlag for dem alle. For å gjøre dette, skulle det lages ordsamling for enhver av landets større provinser, med grammatikalske opplysninger og bestemme ordforklaringer.Vi må legge grunnlaget i det originale norske språket vårt og ikke basere språket på overklassens dansk slik Knut Knudsen mener. Jeg mener vi skal bryte tvert av og skape en språkrevolusjon. Jeg har gitt ut flere grammatikkbøker og bøker med retningslinjer for hvordan språket skal bygges opp. Dette er for at folket selv skal kunne skrive det norske språket. Jeg anbefaler dere alle å lese disse bøkene.Takk for meg og guds fred

Mitt navn er Knud Knudsen

Mitt navn er Knud Knudsen og jeg er belært språkforsker. Jeg vil ta utgangspunkt i det danske skriftspråket som er veletablert i Norge nå. Det danske språk er allerede et talemål i Norge, og ved å utnytte dette i språkreformen vil det norske folk allerede ha et forsprang i lærningen av det nye språket. Jeg er en skandinavist og jeg vil at det norsk-danske skriftmålet skulle nærme seg svensk- fundamentet mitt er det landsgyldige talemål og det er ikke så helnorsk som Aasen sitt. Ingen nordmann kan greie å vende seg rett om i sitt eget morsmål og umiddelbart kunne anvende Aasens skriftspråk. Jeg mener at det ortofone prinsippet er viktig i det nye norske språket, det skal avspeile talespråket. Elevene som skal lære dette nye språket vil også få en stor fordel ved at skriftspråket tar utgangspunkt i talemålet, opptil 75 % raskere vil jeg hevde at de kan lære seg grammatikken i dette skriftspråket.