torsdag, april 22, 2010

Mitt navn er Knud Knudsen

Mitt navn er Knud Knudsen og jeg er belært språkforsker. Jeg vil ta utgangspunkt i det danske skriftspråket som er veletablert i Norge nå. Det danske språk er allerede et talemål i Norge, og ved å utnytte dette i språkreformen vil det norske folk allerede ha et forsprang i lærningen av det nye språket. Jeg er en skandinavist og jeg vil at det norsk-danske skriftmålet skulle nærme seg svensk- fundamentet mitt er det landsgyldige talemål og det er ikke så helnorsk som Aasen sitt. Ingen nordmann kan greie å vende seg rett om i sitt eget morsmål og umiddelbart kunne anvende Aasens skriftspråk. Jeg mener at det ortofone prinsippet er viktig i det nye norske språket, det skal avspeile talespråket. Elevene som skal lære dette nye språket vil også få en stor fordel ved at skriftspråket tar utgangspunkt i talemålet, opptil 75 % raskere vil jeg hevde at de kan lære seg grammatikken i dette skriftspråket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar