tirsdag, mars 10, 2009

Maskulinisme

Maskulinisme er en regelrett motsats til feminisme, maskulinisme handler da om handlinger og meninger for å fremme menns stilling i samfunnet. Den konkrete ideologien om maskulinisme har oppstått i nyere tider og den har sprunget ut av feminismen, som en motsats og kritikk til feminisme generelt. Maskulinismen oppsto på grunnlag av alternative meninger til feminismen. Selve maskulinismen bygger på det samme generelle innholdet som feminismen, nemlig meninger om urretferdighet og manglende likestilling, siden maskulinismen har oppstått i nyere tider, har den ikke kjempet fundamentale saker som feminismen. Maskulinismen har da oppstått som en motsats til den moderne feminismen, som ofte blir sett på som mer overfladisk enn før. Maskulinismen kjemper for likestilling i samfunnet, kvinnene har for eksempel større offentlige rettigheter når det gjelder barn, skatt og overførings rettigheter. Kjønnsforskningen er også et område der feminismen har regjert lenge, dette vises for eksempel i kjønnsforskningen, der forskningen som omfatter kvinner er langt mer utbredt.

Viste du at mannsdagen er den 7. Oktober, langt mer kjent er det at kvinnedagen er den 8. Mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar