onsdag, august 19, 2009

Middelalderen

Det vi idag omtegner som Middelalder er en eurpeisk historisk epoke, man kan generelt omtale epoken som årene fra år 1000 e.vt. til 1400 e.vt.

I denne epoken sto kristendommen og de lokale kirkene veldig sterkt i samfunnet og blant menneskene. Det var kirken og deres tro som fundamenterte folks syn på livet og hvordan det skulle leves. Man kan også omtale kirken og kristendommen som en internasjonal makt i denne epoken, ingen tvilte på det som ble kunngjort av kirken da den høyere makten, Gud skal ha en plan med menneskene og jorden.

I starten av epoken Middelalder foregikk det en stor omveltning innenfor religion i Norge, da kristendommen avløste den norrøne troen. Da høvdingene i de forskjellige områdene lot seg døpe gjorde innbyggerne i området der høvdingen regjerte det samme som høvdingen, altså en kollektiv omvendelse. Hver gang en part vant en krig, var de sikre på at de hadde gud ved sin side, de norske vikingene var også inspirert av denne kristne himmelkongen som således skulle lede til seier i krig. Senere på 1000-tallet, rundt år 1100 slo Gotikken inn i Europa, Gotikken forandret deres forståelse av Kristus, fra den krigsseirende himmelkongen til Guds sønn som tok ansvar menneskenes synder.

Religionens rolle i samfunnet var meget sterk i denne epoken, men samfunnet hadde likevel makt i den forstand å holde orden i samfunnet, mens kirken hadde rollen som innebærte å sikre sjelens frelse. Det var også enkelt for kongene å misbruke denne makten som kom med religion da kongene ble sett på som Gud sin stedfortreder på jorden. Denne makten tillot kongene å praktisk talt gjøre hva de ville da befolkningen stolte så sterkt på religionen og at kongene hadde Guds makt.

I denne epoken ble det også skrevet mange verk som omhandlet kongen og makten i områder og deres forhold til øvre makter som gud. Eksempler på slike verk er Snorre Sturlasons Yngre Edda. I epoken ble det også skrevet flere sagaer som handlet om de norske kongene, slik som Heimskringla. Det ble også skrevet flere islandske sagaer som hadde en mer generell handling, der det ofte var et problem og i sagaen ble problemet løst. De islandske sagaene hadde også et slags "Show, don´t tell" prinsipp der handlingen ble beskrevet i handlinger der leseren skal trekke konklusjonen selv.

Alt i alt ble samfunnet i høy grad påvirket av religion, altså kristendom i Middelalderen. Kristendommen ble også sett på som politisk korrekt og var allmen akseptert. Jorden ble sett på som et sentrum i universet der onde og gode krefter og overnaturlige vesener kretser rundt jorden og det er kirkens jobb å beskytte menneskene mot dette.

1 kommentar: