tirsdag, oktober 06, 2009

Renessansen

Man kan omtale Renessansen som århundret 1500 - 1600. Det dreide seg mye om å gjenskape verdiene og tradisjonene fra Antikken. Disse tradisjonene ble holdt ved like selv om det foregikk radikale endringer i den europeiske kulturen. Mange tidligere holdninger til bla. religion og livssyn ble endret og mennesket endret gradvis synet på individet og derfor ble kirkens makt svekket og fornuft og vitenskap ble viktigere og mer sentralt.

Hovedpunktet i Renessansen kommer frem gjennom humanismen, der menneskesynet endres kraftig og mennesket blir stående sentralt og individualistisk som en stolt, stor skikkelse som står kraftig i samfunnet. Kunsten blir også påvirket av humanismen, og i kunsten blir det viktig at humanistiske verdier trer frem, natur og virkelighet som følelser og menneskekropp kommer frem i maleriene.

Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael er de fremste personene innen Renessansen, de bringer frem de viktigste poengene i Renessansen som fokusering på individet. Denne fokuseringen kommer frem gjennom malerier og forskning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar