tirsdag, oktober 26, 2010

Jeg ser

Jeg'et i teksten "Jeg ser" av Sigbjørn Obstfelder blir fremstilt som ene og alene på en fremmed plass. Jeg'et ser også på som seg selv som en fremmed i en ukjent verden der jeg'et blir en utenforstående observerer. Fremmedfølelsen blir sterkt fremstilt i dette diktet ved beskrivelser fra et utenfra-perspektiv og ved at jorda blir beskrevet som "menneskenes hjem".

Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder

Jeg ser paa den hvide himmel,

jeg ser paa de graablaa skyer,

jeg ser paa den blodige sol.Dette er altsaa verden.

Dette er altsaa klodernes hjem.En regndraabe!Jeg ser paa de høie huse,

jeg ser paa de tusende vinduer,

jeg ser paa det fjerne kirketaarn.Dette er altsaa jorden.

Dette er altsaa menneskenes hjem.De graablaa skyer samler sig. Solen blev borte.Jeg ser paa de velklædte herrer,

jeg ser paa de smilende damer,

jeg ser paa de ludende heste.Hvor de graablaa skyer blir tunge.Jeg ser, jeg ser...

Jeg er vist kommet paa en feil klode!

Her er saa underligt...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar